Diensten/Producten

De flexibele inzetbaarheid van ISIA CONSULT & COACHING kan u ondersteunen als interim professional en adviseur bij het realiseren van gewenste of noodzakelijke resultaten en biedt bijvoorbeeld uitkomst bij:

» Piekdrukte
» Extra ondersteuning
» Tijdens vakantieperiode
» Vervanging bij (langdurig) ziekteverlof
» Coaching en begeleiding van vaste medewerkers
» Overbrugging van een werving en selectie procedure
» Opstarten, coördineren en ondersteunen van projecten

meer geweld tegen sociale dienst

ISIA CONSULT & COACHING is een onafhankelijk interim consult- en coachingsbureau op het gebied van sociaal juridische dienstverlening, re-integratie en bemiddeling dat opereert in een uitgebreid netwerk van interim- en freelance professionals. Door dit netwerk is ISIA CONSULT & COACHING  in staat om elke, óók omvangrijke of specialistische, vraag op sociaal juridisch, re-integratie en bemiddeling gebied te beantwoorden.