Referentie

ReferentiessISIA CONSULT & COACHING is een sociaal juridisch en re-integratiekundig consult- en coachingsbureau Gespecialiseerd in de gemeentesector, maar ook met ervaring in de non-profitsector en de profitsector. In gemeentelijke sociale diensten is het bureau actief geweest als interim-professional en adviseur. Bij de profit en non-profit-organisaties is het bureau actief geweest met het geven van workshops over werk en sociale zekerheid.